Bli medlem

Medlemsfordeler:                          

 • Fri adgang til omvisning i Lofotdrifta
 • Fri adgang til seglkurs og seglturer på fastsatte dager
 • I desember får du tilsendt medlemsbladet / lokalhistorisk tidsskrift “Skomskott” (unntatt familiemedlemmer)

Vi ønsker at de som har mulighet, vil gjøre en innsats for museet/museumslaget, alt etter lyst og interesser. Dette kan bl.a. gjøres gjennom deltakelse i en eller flere  av våre komiteer:

 • Grønn komité
 • Dugnadskomité
 • Arrangement- og ressurskomité
 • Redaksjonskomité
 • Dialektkomité
 • Nellykomité

Og ved oppsettinger av spel er det mulig å delta både som skuespiller, kostymesyer, kulissesnekker og parkeringsvakt. For å nevne noe.  Men det er også lov å være bare medlem. Under fanen Informasjon finnes kontaktinformasjon med telefon og e-post.


Medlemskontingent er som følger:

 • Hovedmedlem kr. 250 (for personer over 20 år)
 • Familiemedlem kr. 50,- (med samme adresse som hovedmedlem)
 • Ungdomsmedlem kr. 75,- (t.o.m. det året du fyller 20)
 • Organisasjoner/bedrifter kr. 500,-

Meld deg inn her:

(for personer over 20 år)
(t.o.m. det året du fyller 20)