Velkommen til Museumslaget Staværingen!

Her kan du følge med på noe av det som foregår på museumsområdet ved Prestelvas utløp i Stadsbygd, Indre Fosen kommune. Vi er en lokal og sjølstyrt organisasjon, etablert i 1980. Formålet var fra starten å drive museumsvirksomhet og aktiviteter basert på fiskerbøndenes dristige liv, på den tid da Åfjordsbåter med råsegl  og staværinger med sine røde toppluer var både kjent og fryktet i Lofotens fiskevær. Vi eier den eldre del av bygningene, båter og gjenstander som Museet Kystens Arv får benytte i sine aktiviteter. Våre medlemmers frivillige innsats er en stor del av grunnlaget for driften av museet.

Til dere som er tippere: Se under Informasjon/Grasrotandelen!

Våre vedtekter finner du under Informasjon.

Lyst til å gi en gave til fremme av kystkulturen?
Vårt kontonummer er 4336 06 01103, skriv ditt navn og “gave” på giro.
Vi anbefaler også å besøke hjemmesiden til Museet Kystens Arv, http://www.kystensarv.no. Der finnes informasjon om åpningstider og aktiviteter. Også link til museets og båtbyggeriets facebook-sider.


Det nye museumsbygget er i drift. Bygget med utstilling, magasin, kafé og auditorium ble innviet sommeren 2017. Sjekk de mange kommende aktivitetene på hjemmeside / facebook. Mer info om bygget under fanen Prosjekter.


Fjøsbyggingen på Kystgården har hatt veldig bra framdrift i høst. Taket er tett, og resten har fått en drakt av velluktende tjære. Se bilder mm. under fanen Prosjekter.


MS Nelly skal på sjøen! Restaureringen er godt og vel halvveis. Under fanen Prosjekter kan du lese historien om en av Stadsbygds første motordrevne fiskebåter, Nelly, og følge framdriften av restaureringen.


Les alle utgaver av Skomskott fra starten i 1996. Under Skomskott-fanen finner du alle utgaver fra 1996 og fram til 2015. Masse lokalhistorie å finne der!
De eldste utgavene er skannede dokumenter, og tar litt tid å åpne.