Hjem  //  Bli medlem

Medlemsfordeler:    
                                                                                   
Fri adgang til omvisning i Lofotdrifta                                                                    

Fri adgang til seglkurs og seglturer på fastsatte dager                                                                 

I desember får du tilsendt medlemsbladet / lokalhistorisk tidsskrift "Skomskott" (unntatt familiemedlemmer)

Vi ønsker at de som har mulighet, vil gjøre en innsats for museet/museumslaget, alt etter lyst og interesser.

Dette kan bl.a. gjøres gjennom deltakelse i en eller flere  av våre komiteer:                                                   

                -Grønn komite                                                                 

               - Dugnadskomite                                                                             

               - Arrangement- og ressurskomite                                                                           

               - Redaksjonskomite                                                                       

               - Dialektkomite                                                                 

               - Nellykomite                                                                    


Og ved oppsettinger av spel er det mulig å delta både som skuespiller, kostymesyer, kulissesnekker og parkeringsvakt.           

For å nevne noe.  Men det er også lov å være bare medlem.                                                                                         

                            

Under fanen "Informasjon" finnes kontaktinformasjon med telefon og e-post.                                            


Medlemskontingent er som følger:                                                                   

                -Hovedmedlem                        kr. 250,-     (for personer over 20 år)            

                -Familiemedlem                      kr. 50,-       (med samme adresse som hovedmedl.)

                -Ungdomsmedlem                   kr. 75,-        (t.o.m. det året du fyller 20)     

                -Organisasjoner/bedrifter        kr. 500,-                                                             


Trykk her for å få tilsendt medlemsgiro