Nytt formidlingsbygg

Klikk på PDF-dokumentet nedenfor, som viser arkitekt Eggen's tegninger av prosjektet.


Nytt formidlingsbygg(PDF)nyttformidlingsbygg

Nybygget i desember. Pr. idag 5. januar -17, er bygget tettet med tak og glass.