Velkommen til Museumslaget Staværingen!
Og godt nyttår 2018!

Her kan du følge med på noe av det som foregår på museumsområdet ved Prestelvas utløp. Vi er en lokal og sjølstyrt organisasjon, etablert i 1980. Formålet var fra starten å drive museumsvirksomhet og aktiviteter basert på fiskerbøndenes dristige liv, på den tid da Åfjordsbåter med råsegl  og staværinger med sine røde toppluer var både kjent og fryktet i Lofotens fiskevær. Vi eier nå bygninger,båter og gjenstander som Museet Kystens Arv får benytte i sine aktiviteter. Våre medlemmers frivillige innsats er en stor del av grunnlaget for driften av museet.

Til dere som er tippere: Se under Informasjon/Grasrotandelen!

Våre vedtekter finner du under Informasjon.

Lyst til å gi en gave til fremme av kystkulturen?
Vårt kontonummer er 4336 06 01103, skriv ditt navn og "gave" på giro.
Vi anbefaler også å besøke hjemmesiden til Museet Kystens Arv,   www.kystensarv.no   Der finnes informasjon om åpningstider og aktiviteter.
******************************************************
Det nye formidlingsbygget er i drift!
Bygget med utstilling, magasin, kafe og auditorium ble innviet sommeren 2017! Mer info om bygget under fanen "Prosjekter".
******************************************************
Fjøsbygging på kystgården er i gang!
Tømmerkassen er på plass, og vi jobber nå med prefabrikering av reisverket. Se bilder mm. under fanen "Prosjekter".
******************************************************

MS Nelly skal på sjøen! Restaureringen er godt og vel halvveis!
Under fanen "Prosjekter" kan du lese historien om en av Stadsbygds første motordrevne fiskebåter, Nelly, og følge framdriften av restaureringen.
******************************************************
Se gjerne gjennom eldre utgaver av "Skomskott"
Under denne fanen finner du alle utgaver fra 1996 og fram til 2015.

Masse lokalhistorie å finne der!
******************************************************

******************************************************

Førstkommende Aktiviteter

Ingen arrangementer

kart

Besøkende

Totalt 38708